Odszkodowanie dla pasażera

DNS Claims
Odszkodowanie dla pasażera
Gdy dojdzie do wypadku drogowego, nie tylko kierowca może odnieść obrażenia ciała, ale również pasażerowie pojazdu. W rzeczywistości obrażenia w wypadku drogowym nie są rzadkością. Podobnie jak kierowcy, którzy odnieśli obrażenia w wyniku czyjegoś zaniedbania, pasażerowie mogą również ubiegać się o odszkodowanie z tytułu obrażeń odniesionych w wypadku drogowym.

Rzadko zdarza się, że dwa wypadki są takie same i rozumiemy, że możesz nie być pewny, czy masz prawo uzyskać odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego jako pasażer.

Odszkodowanie z polisy kierowcy auta, w którym się znajdowałeś. 

Odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała kierowane jest zawsze do ubezpieczalni, która była odpowiedzialna za spowodowanie wypadku. Jednak nie zawsze jest oczywiste, kim jest ta osoba. Może się zdarzyć, że osobą odpowiedzialną za wypadek UK była osoba prowadząca pojazd, w którym się znajdowałeś. Kierowcy mają obowiązek dbać o swoich pasażerów i inne osoby korzystające z drogi. Zrozumiałe jest, że możesz obawiać się dochodzenia roszczenia, jeśli to Twój przyjaciel lub krewny prowadził samochód, który spowodował wypadek. Może to wynikać z błędnego przekonania, że ​​spowoduje to pewne obciążenie finansowe dla właściciela pojazdu. Wszyscy kierowcy muszą ubezpieczyć swój pojazd przed możliwością uczestniczenia w kolizji. Ubezpieczenie samochodu obejmuje również wszelkie wydatki w przypadku uszkodzenia pojazdu i obrażeń osób trzecich. Obejmuje to obrażenia pasażerów w pojeździe. Dlatego to ubezpieczyciel wypłaca jakiekolwiek odszkodowanie, co oznacza, że ​​skutki finansowe dla osoby powodującej wypadek są niewielkie.

Pasażerowie w transporcie publicznym
Właściciel środka komunikacji miejskiej lub jego użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że odszkodowanie po wypadku nie należy się wtedy, gdy wina za zaistniałą szkodę leży po stronie pasażera, nastąpiła z powodu działania siły wyższej lub w wyniku ingerencji osób trzecich. Posiadacz środka komunikacji miejskiej nie jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli do wypadku doszło z powodu pęknięcia opony, mgły czy oblodzonej drogi. Zakłady ubezpieczeń często odmawiają wypłaty odszkodowania, wskazując, że poszkodowany nie udowodnił posiadaczowi środka komunikacji miejskiej winy. Tymczasem to na ubezpieczycielu i posiadaczu środka komunikacji miejskiej spoczywa obowiązek udowodnienia, że pasażer uległ wypadkowi z własnej winy.

Jeśli masz problem w komunikacji, skontaktuj się bezpłatnie z naszym biurem. Służymy pomocą.
Z NAMI UZYSKASZ SZYBKĄ POMOC !
Jesteśmy dostępni całą dobę 073 999 797 11 lub 0203 302 4733.
WhatsApp chat