Odszkodowanie za wypadek w pracy

DNS Claims
Odszkodowanie za wypadek w pracy
Choć definicja wypadku przy pracy jest dość zwięzła, zalicza się do nich różne okoliczności. Poza wypadkami przy pracy dochodzą te, które są z nimi zrównane.
Wypadkiem w pracy możemy nazwać:
  • wypadek podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności alb poleceń przełożonych,
  • Wypadek przy podnoszeniu przedmiotów, których ciężar przekracza dopuszczalną normę
  • Wypadek podczas wykonywania prac budowlanych
  • Wypadek z przyczyny wadliwego sprzętu
  • Wypadek wynikający z braku odpowiedniego szkolenia
  • wypadek w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
Wypadkiem przy pracy będą więc wszystkie zdarzenia, do których doszło w biurze, w fabryce, na budowie lub w innym miejscu wykonywania pracy – zwykłe skręcenia kostki czy złamania nóg lub rąk przez pracowników w wyniku upadku na schodach, ale także poważniejsze przypadki, np. gdy ktoś ulega wypadkowi przy obsłudze maszyn.
Szczególnym rodzajem wypadku przy pracy jest także wypadek komunikacyjny. Nawet jeśli wina za spowodowanie kolizji leży po stronie pracownika, dla ustalenia wypadku przy pracy jest to bez znaczenia. Gdy pracownik prowadzi w związku z pracą pojazd, np. koparkę i dozna urazu, przeważnie jest to wynik zderzenia z innym pojazdem czy przeszkodą. Wtedy zewnętrzną przyczyną wypadku przy pracy będzie właśnie to zderzenie.
WhatsApp chat