Wypadek w pracy a własna działalność

Wiele osób, pracujących w branżach takich jak budownictwo, transport, rolnictwo, sprzątanie i stolarstwo pracuje w charakterze osób samo zatrudnionych ‚self-employed’.Oznacza to, że prawnie tworzą stanowisko pracy sami dla siebie.

W wielu sytuacjach zleceniodawcy dla, których wykonywana jest praca dostarczają osobom samozatrudnionym wyposażenie, sprzęt i narzędzia robocze. W takim przypadku przedsiębiorstwa mają takie same zobowiązania względem bezpieczeństwa pracowników samozatrudnionych jak wobec pracowników kontraktowych (etatowych). W obu przypadkach pracownicy są chronieni przez przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Na placach budowy zdarzają się sytuacje gdzie w tym samym czasie wielu pracowników głównego wykonawcy, podwykonawców, hydraulików, elektryków, itp. wykonuje swoje prace. Bardzo często dochodzi do wypadków w których odpowiedzialność leży po stronie kilku firm lub osób.

Najważniejsze jest, aby po odniesionym urazie na terenie pracy, dokonać wpisu do książki rejestrującej wypadki w pracy i zgłosić fakt wypadku firmie dla której jesteś podwykonawcą. Jeśli nie ma takiej możliwości, poinformuj o wypadku głównego zleceniodawcę. Musisz upewnić się, że Twoje uwagi dotyczące zaniedbań w zakresie BHP są odnotowane.

Będąc osobą samozatrudnioną jest mało prawdopodobne, że będziesz otrzymywał wynagrodzenie w trakcie nieobecności w pracy. Pamiętaj jednak, że osoba samozatrudniona również może otrzymać wsparcie w postaci zasiłku – Employment and support allowance.

Jeśli miałeś wypadek w pracy w uk i nie wiesz czy możesz ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe, skontaktuj się teraz z naszym biurem pod numerem 02033024733

Write a comment

WhatsApp chat